Professionals

Informatie over Atelier De Draai

Deze dagbesteding is geschikt voor ouderen maar ook voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Mensen zijn welkom op dinsdag, woensdag of donderdagochtend van ongeveer 9.00u tot 12.00u.

Bij de intake en ook tussentijds zal worden besproken wat de mogelijkheden en wensen van de deelnemers zijn. Men doet mee met de activiteiten naar vermogen. De locatie bevindt zich aan een plein waar veel leven is en wat dus de betrokkenheid/verbinding naar buiten toe zal aanwakkeren.

Deze dagbesteding vervult voornamelijk een functie voor de deelnemers zelf. Het geeft structuur, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, stukje verwerking, zelfvertrouwen en het motiveert om in beweging te komen. Dit zijn factoren die aan kunnen sluiten bij individuele doelen waar mensen aan werken in de thuissituatie. Daarnaast geeft deze dagbesteding eventuele partners of verzorgers een ‘vrije’ ochtend.

De ruimte

In de ruimte staat een grote tafel om aan te ‘werken’, spelletjes te doen en koffie/thee te drinken. Daarnaast is er een rustplek ingericht waar mensen kunnen relaxen, lezen, muziek luisteren (ook LP’s). In de voorgalerij hebben we een kleine winkel ingericht waar o.a. de gemaakte producten kunnen worden verkocht. Dit is echter geen hoofddoel. Het kan de mensen trots maken om dingen te verkopen die ze zelf gemaakt hebben. We bespreken voor elke activiteit of het gemaakte product mee naar huis gaat of voor de winkel bestemd zal zijn. Dit hangt af van het materiaal dat aangeschaft moet worden om de werkstukken te maken en van het resultaat. Dit zal in goed overleg besproken worden met deelnemers en eventuele begeleiders. De opbrengst van producten die in de winkel worden verkocht zal worden gebruikt om nieuwe materialen aan te schaffen. Als er werkelijke kunstenaars gaan deelnemen aan de dagbesteding is het mogelijk om een schap te huren en zo de kunstwerken te verkopen in de voorgalerij. Het materiaal dat daarvoor nodig is zal dan door de kunstenaars zelf worden betaald, denk hierbij aan schilderdoeken, klei etc.

Hoe ziet een ochtend er uit

Alles gaat in overleg wat betreft mogelijkheden, wensen en eventuele individuele doelen. Onderstaande is een schets van hoe het zou kunnen gaan.

Rond 9.00u komt men binnen en krijgt de deelnemer een kopje koffie of thee. We kletsen wat met elkaar over wat er speelt bij de mensen en in de wereld. Eventueel met een krant er bij.

Daarna leg ik uit wat we gaan doen. Voor het eerste deel van de ochtend bereid ik als begeleider een creatieve activiteit voor. Dat kan een seizoensgebonden knutselwerkje zijn; denk hierbij aan bloemschikken, kerstkaarten, vogelhuisjes, materialen uit de natuur verwerken, een thema-tekening maken, carnavalsmaskers enzovoort. Of we gaan materialen ontdekken waarmee mensen wellicht nog onbekend zijn. Zoals ecoline, waterverf, vilt, zeepsteen, weven, papier marche, klei.. Het kunnen ook ervaringsgerichte werkvormen zijn.

Om ongeveer 10.15u is het tijd voor koffie, thee of wat fris met wat lekkers.

Hierna kunnen mensen even rusten als zij daar behoefte aan hebben. Dit kan eventueel in de zithoek; even wat niksen, lezen, puzzelen of muziek luisteren.

Van 11u tot 12u is er tijd om een eventuele eigen creatieve hobby uit te oefenen. Wanneer een deelnemer een creatieve hobby heeft of ooit heeft gehad kunnen we bespreken hoe we het mogelijk kunnen maken om dit te gaan doen. Welke materialen zijn er nodig enz. Dat kan zijn schilderen, tekenen, breien, haken, punniken, kleien, diamant-painting enzovoort..  alles is bespreekbaar! Wanneer een deelnemer niet weet wat hij of zij wil gaan doen, kunnen we samen op ideeën komen over wat mogelijk is en/of wat wellicht nog aan te leren valt. Een spelletje is ook een optie.

Om 12u gaan de mensen naar huis.

Kosten

Per ochtend betaalt men tussen de €45,- en €65,-. De prijs hangt af van de zwaarte van de beperking, de indicatie en dus de hoeveelheid hulp en begeleiding die iemand nodig heeft.

Indicatie

Dagbesteding kan vergoed worden als hier een indicatie voor is. Dat kan eventueel vanuit een persoonsgebonden budget, maar het is ook mogelijk dat een zorgaanbieder een deel van de zorg aan ons als organisatie uitbesteedt. In sommige gevallen is een vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Als er geen indicatie is voor zorg, betaalt de cliënt de zorg zelf.

Vervoer

We gaan er in eerste instantie van uit dat deelnemers zelf de locatie kunnen bereiken. Indien er vervoer nodig is kunnen we hierover in overleg.

%d bloggers liken dit: